Страници

Новини

Търсене

COCERAL очаква по-висока зърнена реколта през 2021

2021-01-04

Coceral очаква значително повишение на зърненото производство през 2021 в сравнение с 2020.

Coceral, Европейската асоциация на търговците на зърно, ориз, фуражи, маслодайни семена, зехтин, масла и препарати очаква значително повишение на зърнената реколта през 2021 в сравнение с 2020. В своята прогноза Coceral предвижда производство от 307.4 млн. t в ЕС-27 вкл. Обединеното Кралство или едно повишение от почти 4% в сравнение с 295,7 млн. t през 2020.
Производството на пшеница (с изкл. на твърдата) се очаква да нарасне от 127,9 млн. t на 143,0 млн. t благодарение на очакваните по-високи добиви във Франция, Германия, ОК и Балканските страни, където неблагоприятното време повлия на миналата реколта.
Производството на ечемик от ЕС-27+ОК се очаква да бъде 61.5 млн. t в сравнение с 63,1 млн. t предишната година. Докато Германия и Франция очакват по-добра реколта в сравнение с 2020, прогнозите на Испания са по-ниски и в ОК, където сеитбата на пролетен ечемик ще бъде по-малка, тъй като в страната са засяти повече есенници през тази година в сравнение с миналата.
Прогнозата за производството на царевица от ЕС-27+ОК е 63,1 млн. t или малко по-високо (62,8 млн. t) в сравнение с предишната година с по-високи реколти при Балканските страни и малки намаления в няколко други страни-членки. Прогнозата за производството на рапица ЕС-27+ОК предвижда слабо повишение от 16.9 млн. t на 17.8 млн. t, поради малко по-високо производство в някои страни като Германия, Франция, ОК, Румъния, България и Унгария./Miller