Страници

Новини

Търсене

Членове

Агро Сантино ЕООД
5899 с. Тотлебен, обл. Плевен
ул. Паисий Хилендарски № 20
e-mail: stanislav@3artfood.bg

АгриВиа ООД
9006 гр. Варна
БЦ Евксиноград, ет. 5, офис 511
ул. „Първа" № 22
e-mail: execution@agrivia.bg

Агрикс България ООД
9000 гр. Варна
ул. „Йосиф Стоянов" 15, ет. 3, ап. 3
e-mail: kkrikorian@abv.bg

Агрикор ЕООД
9000 гр. Варна
ул. „Петко Каравелов" № 29
e-mail: office@agricore.eu

АДМ България трейдинг ЕООД
1404 гр. София
бул. „България" № 49 Б, вх. А, ет. 12
тел: +359 2 960 06 11
+359 2 963 33 31
факс: +359 2 963 03 10

АМЕРОПА ТП
1404 гр. София
бул.България 81В, ет.4, ап.16
e-mail: milovan.vujicic@ameropa.com

Амилум България АД
7200 гр. Разград
Северна индустриална зона
тел: +359 84 619 303
+359 84 619 125
+359 84 619 116
e-mail: uiseinm@amylum.com

Балтик контрол България ООД
1505 гр. София
ул. Черковна № 38, вх. А, ат. 1
тел: +359 2 943 70 25
факс: +359 2 418 71 03
e-mail: office@balticcontrol-bg.com
www.balticcontrol-bg.com

БГ Агро търговска компания ЕООД
9000 гр. Варна
ул. „Генерал Колев" № 12
тел: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
e-mail: vbeevska@bgagro.bg

Билдком ЕООД
1407 гр. София
ул. „Асен Йорданов" № 60
е-mail: office@buildcom-bg.com

Витагрейн БГ АД
1408 гр. София
ул. „Бяла черква" № 24, офис 5
тел: +359 2 952 37 26
факс: +359 2 952 37 19
e-mail: martin_roussev@vitagrain.com

Гленкор Агрикълчър България ЕООД
1113 гр. София
ул. „Акад. Методи Попов" № 24 А
Бизнес център Сити палас, ет. 2
тел: +359 2 943 30 93; 946 19 97
факс: +359 2 943 37 37
e-mail: todor.stoykov@glencore.com

Грейнстор трейдинг АД
1606 София
бул. Ген. Е. Тотлебен, 85-85, ет. 6

Доминион Грейн България АД
9650 гр. Каварна
ул. „Стефан Караджа" № 31
тел: +359 570 8 25 27
+359 570 8 20 58
факс: +359 570 8 22 09
e-mail: office@dominionbg.com
www.dominionbg.com

Ист-Агро Комерс ЕООД
9010 гр. Варна
ул. "Никола Вапцаров", № 3, ет. 3, офис 4
e-mail: istagro@abv.bg

Каргил България ЕООД
1303 гр. София
ул. „Осогово", № 38-40, ет.4, офис 4.1
тел: +359 2 402 90 00
+359 2 402 90 09
факс: +359 2 402 90 01
e-mail: office_sofia@cargill.com

Контрол Юнион България ЕООД
9000 гр. Варна
ул. „София" № 3
e-mail: pgocheva@controlunion.com

Кремер София ЕООД
1421 гр. София
ул. „Крум Попов" № 45
тел: +359 2 866 91 38
факс: +359 3 865 06 77
e-mail: vlahova@cremersofia.com

Папас олио АД

1505 гр. София
бул. „Мадрид" № 50, ет. 2, офис 2
тел: +359 2 43419 60
+359 2 846 86 48
e-mail: speneva@papas-olio.com
sofia@papas-olio.com

Пестицид ЕООД
2230 гр. Костинброд
ул. "Славянска" № 20
e-mail: pesticid@ro-ni.net

СЖС България ЕООД
1784 гр. София
„Цариградско шосе" № 115
Бизнес център Мегапарк, офис С, ет. 6
тел: +359 2 910 15

Си Ейч Ес Агри Трейд България ЕООД
1113 гр. София
ул. „Фредерик Жолио Кюри" № 6, бл. 115, ет. 2, ап. 16
тел: +359 2 817 37 80
e-mail: stoian.stoianov@chsinc.com
www.chsinc.com

Фиделитас ЕООД
9000 гр. Варна
ул. Александър Дякович, 45 А

Фураж Росица АД
5200 Павликени
ул. „Тошо Кътев" № 5
e-mail: furaj-rositca@ameta.bg
sales@ameta.bg