Страници

Новини

Търсене

Управителен съвет

Мартин Русев
председател на УС
Витагрейн БГ АД
e-mail: martin_roussev@vitagrain.com


Велин Добрев
член на УС
Гленкор Грейн България ЕООД
e-mail: velin.dobrev@glencore.com

Стоян Стоянов
член на УС
Каргил България ЕООД
e-mail: office_sofia@cargill.com


Евгений Орашъков
член на УС
Агро Сантино ЕООД
e-mail: evgeniy@ceres.bg


Любомир Лозанов
член на УС
Фураж Росица АД
e-mail: lozanov@ameta.bg


Савина Влахова
Контрольор
Кремер София ЕООД
e-mail: vlahova@cermersofia.com


Лилия Белчева
Изпълнителен директор
e-mail: office@bagft.org
тел. (359 2) 426 40 40
gsm (359) 886 36 40 40