Страници

Новини

Търсене

Управителен съвет

Златомир Ковачев
Председател на УС
Каргил ЕООД
e-mail: Zlatomir_Kovachev@cargill.com


Мартин Русев
Член на УС
Витагрейн АД
e-mail: martin_roussev@vitagrain.com

Стоян Стоянов
Член на УС
 Си Ейч Ес България ЕООД
e-mail: stoian.stoianov@chsinc.com


Тодор Стойков
Член на УС
Гленкор Агрикълчър България ЕООД
e-mail: todor.stoykov@glencore.com


Георги Алфахад
Член на УС
Билдком ЕООД
e-mail:g.alfahad@buildcom-bg.com


Савина Влахова
Контрольор
Кремер София ЕООД
e-mail: vlahova@cermersofia.com


Лилия Белчева
Изпълнителен директор
e-mail: office@bagft.org
тел. (359 2) 426 40 40
gsm (359) 886 36 40 40