Страници

Новини

Търсене

Реклама

Цени за рекламни банери и текстове на интернет страницата както следва:
Банер 250 х 250 - 100 лв
Банер 250 х 90 - 70 лв
Текстов линк - 40 лв
Цените са без ДДС за период от 1 месец и гарантирано показване 50% на всяка страница на сайта.