Страници

Новини

Търсене

За БАТЗФ

Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи (БАТЗФ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през април 2010 г. 

Асоциацията е доброволна браншова организация на търговците на зърно и фуражи в България, чиито отношения се основават на принципите на равнопоставеност, доверие, толерантност и лоялна конкуренция.

Асоциацията отстоява своите принципи без да изхожда от частни и временни пазарни конюктури и при спазване на законите на Република България и европейските норми и регулации в условията на свободен пазар и конкуренция

Асоциациятa има за цел:

Да представлява и защитава законните интереси на своите членове пред държавата, държавните органи и други институции в страната, местните и международните браншови организации,  неправителствени организации, юридически и физически лица;

Да участва активно в сътрудничество с държавните органи за изготвянето на проекти за нормативни актове, отнасящи се до дейността на членовете на Асоциацията;

Да прилага и утвърждава честни и ясни търговски механизми, и етични търговски норми за търговия на зърно и фуражи в страната.

Процесът на изграждането на зърнения пазар в страната  премина през  различни етапи на развитие, но днес в условията на единен европейски пазар основополагащи стават неговите норми и директиви.

Екипът на БАТЗФ познава отлично европейските и международни изисквания и практики и чрез своята  интернет страницата и инициативи, ще информира и съдейства на своите членове  да развиват  успешно своя бизнес. 

Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи, е убедена, че само със съвместни усилия може да се постигат и отстояват целите и задачите, които си поставя.

БАТЗФ участва в работата на Консултативния съвет по зърното при министъра на земеделието и храните.

БАТЗФ е асоцииран член на Българската търговско-промишлена палата.

БАТЗФ е член на Европейската асоциация на търговия със зърно, ориз, маслодайни семена, фуражи, зехтин, масла и агропрепарати