Страници

Новини

Търсене

НСИ: Спад на цените в селското стопанство с 5,8% на годишна база

2018-08-29

Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. намалява с 5,8% спрямо същия период на миналата година, съобщи днес Националният статистически институт (НСИ).
В растениевъдството намалението е с 8,5%, в животновъдството - с 2,3%.
Най-голямото намаление е в цените на пресните плодове - с 20%. За година цените на техническите култури са спаднали с 13,1%, пресните зеленчуци - с 13,2%, картофите - със 7,8%, фуражните култури - с 5,8%. Цените на зърнените култури се запазват на почти същото равнище, като отбелязват незначително намаление - с 0,3%.
Спрямо същото тримесечие на 2017 г. живите животни поевтиняват с 6,5%, като най-голям е спадът в цените на свинете - с 10,5%, козите - с 8,3%, и на домашните птици - с 6,4%. Увеличение отбелязват цените на едрия рогат добитък - с 1,1%. При животинските продукти е регистрирано увеличение в цените на кокошите яйца за консумация - с 24,1%, биволското мляко - с 20,1%, и пчелния мед - с 10,0%. Намаление е отчетено в цените на овчето мляко - с 5,2%./бтпп