Страници

Новини

Търсене

Пшеницата и слънчогледа ще изместят ечемика при фуражните храни

2017-11-07

В следващите пет години пшеницата и слънчогледът ще изместят ечемика при фуражните храни. Това прогнозира Емилия Соколова от Института по аграрна икономика САРА по време на форума „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари ".Потреблението ще върви разнопосочно, като увеличение ще има при слънчогледа поради засилването на преработвателните мощности в страната, а намалението ще е при ечемика. По-ниските цени правят пшеницата атрактивна за фураж и това се отразява на ечемика, коментира Соколова.
Наред с това в животновъдството има засилен интерес към използването на слънчогледово кюспе, което прави слънчогледа желана култура за фураж.
През последните 10 години зърнените и маслодайни площи у нас нарастват ежегодно, а през 2013 г. е достигнат пикът, когато са засети почти 3 млн. ха. През следващите пет години няма да успеем да достигнем този рекорд, но се очаква хектарите да бъдат около 2,7 млн.
При отделните култури интереса към ечемика постепенно намалява заедно с площите. Ежегодно обаче се увеличават средните добиви от пшеница. Очакванията са, че при едни нормални киматични условия те ще продължават да растат, благодарение на модерната агротехника, сортове с по-добри добиви и по-иновативно земеделие. Също така има ресурс за увеличаване на добивите при царевица, но това е при условие, че там се въведат мерки за напояване.
Голямото производство на зърнени и маслодайни се подкрепя и от големия износ. „България е установен участник на международните пазари, като ежегодно изнася големи количества. Очакваме че в бъдеще няма да има сътресения и голяма част от произвовдствово ще се изнася". заяви Емилия Соколова./агрозона