Страници

Новини

Търсене

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2018 г.

2017-10-31

На Интернет сайта на НАП е публикувана Заповед № РД 05-766/16.10.2017 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2018 г. за всеки от двата потока - „изпращания" (износ) и „пристигания" (внос), както следва:
1. Прагът за деклариране по системата Интрастат за 2018 година са, както следва:
• за поток „Изпращания" е 260 000 лева;
• за поток „Пристигания" е 430 000 лева.
2. Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2018 г. са :
• за поток „Изпращания" е 12 800 000 лева;
• за поток „Пристиганията" е 6 300 000 лева.
3. Прагът за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2018 г. е 390 лева./бтпп