Страници

Новини

Търсене

Изнесли сме 4 млн. тона пщеница от началото на сезона

2017-06-15

Изнесли сме 4,063,623 тона пшеница от началото на пазарния сезон до 9 юни 2017 г. Това показва анализ на Министерство на земеделието, храните и горите. От тях 2,4 млн. тона са отишли за вътреобщностни доставки, а износът за трети страни е в размер на 1,5 млн. тона.
Общото потребление е 5 781 723 тона, от които в страната - 1 718 100 тона. Запасите от пшеница към 9 юни са 342 915 тона. До края на реколтната година /30.06/, количеството необходимо за потребление се оценява на 73 800 тона. Преходният запас към 30 юни се прогнозира да бъде в размер на 270 000 тона.
Ресурсът, с който разполагаме за стопанската 2016/2017г. е 6 124 638 тона. По окончателни данни на отдел „Агростатистика" производството за 2016 г. е в размер на 5 662 721 тона зърно, преходен остатък от миналогодишна реколта 2015 г. - 420 000 тона, влезлите количества са 41 917 тона.
При ечемика страната разполага със 718 408 тона, от които произведени количества за 2016 г. - 697 787 тона в т.ч. 7 937 тона пролетен ечемик, преходен остатък - 4 900 тона и внос 15 721 тона.
612 994 тона е наличната рапица, като са произведени 509 251 тона, внос и вътреобщностни доставки - 33 743 т. и преходни запаси - 70 000 тона./агрозона