Страници

Новини

Търсене

Обемът на износа на пшеница от страните на Черноморието превиши аналогичния показател на САЩ и ЕС

2017-04-18

Обемът на износа на пшеница от страните на Черноморието превиши аналогичния показател на САЩ почти в 2 пъти, а на страните от ЕС - в 2,7 пъти
Това заяви Генадий Шулга експерт на SGS Group (Швейцария) на XIVта Международна конференция "Черноморско зърно-2017" и подчерта, че страните от Черноморския басейн ще доминират в световната търговия с пшеница през следващите години, а «значението на Чикаго в световния процес на ценообразуване на пшеницата ще намалява». Той обърна внимание също така на съществения ръст на експортния потенциал на страните от Южна Америка, което ще доведе до структурни изменения на световните пазари. Към 2020 година позициите на САЩ ще се намалят съществено като «световен притежател на запаси от зърно и соя».
Посочено бе, че качеството на пшеницата от страните на Черноморието се доближава до най-добрите световно показатели. Около 88% от пшеницата на Казахстан съдържа 13 и повече процента протеин. Около 66% от пшеницата на Украйна е с протеин - от 11,5 до 13 процента.
През 2016 година в сравнение с 2015 се е увеличило количеството на изнесените зърнените и маслодайни без ГМО от Украйна. Соята без ГМО от 6,5% е достигнала 10% от общия обем на експорта, царевицата - от 60,7% до 77,7%, а рапицата - от 9,9% до 28,7%.(Украгроконсулт)