Страници

Новини

Търсене

Износът на зърно от региона на Черно море съставлява около една четвърт от обема на световния износ

2017-04-18

XIV Международна конференция "Черноморско зърно: Вятъра на промяната", оранизирана от консултантската агенция "УкрАгроКонсулт" се проведе на 5-6 април в хотел ИнтерКонтинентал, г. Киев.
Участниците в конференцията имаха възможност да изслушат редица доклади и анализи за състоянието на световния и черноморския зърнен пазар, както и перспективите на развитие.
Докладът «Триумф на причерноморския регион: колко дълго?» на Елизавета Малишко, експерт от УкрАгроКонсалт, посочва че износът на зърно от региона вече достига около една четвърт от обема на световния износ. Това се дължи на тенденцията на съществен ръст в производството и експорта в Русия, Украйна и Казахстан през последните пет години.
През 2012 година Русия, Украйна и Казахстан са изнесли съответно около 16, 22 и 6 млн. тона зърно, а през 2016 година тези показатели са 37, 40 и 9 млн. тона. Производството на зърно през този период също е нарастнало съществено: през 2012 година Русия, Украйна и Казахстан са произвели съответно около 71, 42 и 13 млн. тона, а през 2016 година тези цифри са достигнали 119, 64 и 20 млн. тона.
През 2017 година се прогнозира известно снижение на произведените обеми - Русия - 113, Украйна - 61 млн. тона.
На световния пазар се наблюдава тенденция на повишено търсене на зърно, особено в страните на Африка. Към 2025 година се очаква търсенето на пшеница и царевица в Азия да нарастне с 10%, а в Африка - с 19% на пшеницата и с 26% на царевицата в сравнение с настоящите показатели.
Пътищата за повишаване на конкурентоспособността са четири: качество, цена, валута, информация. По отношение на качеството се отбелязва, че продоволствената пшеница на Русия достига 77-87%, на Казахстан - 96-85%, а на Украйна се колебае около 50%.
По отношение на развитието на пристанищната инфраструктура се отбелязва прогрес както в Русия, така и в Украйна, като в Украйна процесите се развиват по динамично.
Проведената анкета по основни проблеми на производството и износа на зърно групира мненията на участниците конференцията както следва:
Световните цени на зърното...
А. Ще продължават да се понижават - 32%
В. Ще се възстановят в близките години - 27%
С. Ще се възстановят след 5-8 години - 32%
Кой регион ще заеме място на главен доставчик на зърно в близко бъдеще?
A. Черноморския регион -57%
B. Южна Америка -9,8%
C. ЕС и САЩ -17,6%
Стратегията на аграрния експорта на Украйна:
A. Съответства на промените на пазара -37%
В. Не съответства и се нуждае от подобрение -56%
С. Много е ефективна -5%
Конкурентноспособна ли е логистичната система за зърно на страните от Черноморския район?
А. Да, много - 17%
В. Достатъчно конкурентоспособна - 58%
C. В сравнение с други региони - не - 23% 
(по информация на Украгроконсулт)