Страници

Новини

Търсене

Европейската комисия публикува балансите за протеинови култури в ЕС

2017-04-13

COCERAL, Copa-Cogeca, FEDIOL и FEFAC приветстват прегледа на протеиновите култури, използвани за фуражни цели в ЕС

Европейската комисия публикува за първи път на 10 април цялостен баланс на протеина на ЕС. Балансът на протеин 2015/2016 в ЕС е общ преглед на  производството, потреблението и търговията на всички ценни източници на протеини, използвани в производството на фураж за животни в ЕС. Наред с добре познати богати на протеини материали като соево брашно, брашно от рапица и бобови, балансът включва източници с ниско съдържание на протеин, като зърнени култури. Балансът показва общите нужди от протеин в ЕС, вкл. производството в ЕС на зърнени и маслодайни култури (т.е. получени от преработка на рапица и слънчоглед), които предоставят по-голямата част от потрблението на сурови протеини. Той също така потвърждава нуждата от внос на богати на протеини източници, като например соево брашно и соя за преработка в ЕС. Трябва да е ясно, че различните източници на растителен протеин имат различни хранителни профили и не могат да бъдат заместени един за друг.
В отговор на публикацията, COCERAL, Copa-Cogeca, FEDIOL и FEFAC оценяват усилията на Комисията за разработване на специализиран независим анализ за наблюдение на баланса на търсенето и предлагането на протеинови култури в ЕС, което ще допринесе за прозрачност на пазара и за подмогане на операторите да разберат по-добре развитието на пазара. Това дава възможност за информирани дискусии и оценка на евентуалните промени в сектора на селското стопанство и Общата селскостопанска политика (ОСП), употребата за биогорива, растителната защита и търговията и антидъмпингови политики, които биха могли да повлияят на наличието на източници на протеин за животновъдството в ЕС, както и увеличаване на зависимостта от вноса. Осигурен и предсказуем достъп до стратегически доставки на протеини, в отговор на търсенето за изхранване на животните е от решаващо значение за конкурентоспособността и устойчивостта на сектора на фуражите и животновъдството в ЕС.
Комисията посочва, че втори протеинов баланс на ЕС ще бъде публикуван след края на лятото на 2017 г., когато са на разположение данните за 2016/17 пазарна година, което ще допринесе за дискусиите за пазара на европейските зърнени, маслодайни и протеинови култури.
Брюксел, 11 април 2017