Страници

Новини

Търсене

COCERAL и UNISTOCK призоваха за позитивно развитие на бъдещите връзки между ЕС и Обединеното кралство

2017-04-11

COCERAL и UNICSTOCK очакват балансирано споразумение, което да защитава операциите през Ламанша
След официалното уведомяване на Европейския съвет съгласно чл. 50 от правителството на Обединеното кралство се очакват насоките на Съвета за официалните преговори за излизане.
Обединеното кралство играе важна роля в агро-бизнес сектора с висока степен на интеграция във веригата на аграрно производство, търговия и преработка с останалата част на Европа. Затова поддържането и укрепването на единния пазар е от основно значение за търговците и операторите на ЕС.
COCERAL и UNISTOCK очакват преговорите, да се проведат и да се сключат по положителен начинкато доведат до балансирано споразумение, което не би застрашило установени и бъдещи търговски и бизнес отношения през Ламанша.
Президентът на COCERAL Жана Клайншмид заяви: "Ние очакваме Съвета и преговарящите на Европейския съюз, да гарантират подходящ достъп на Великобритания до единния пазар на ЕС и обратно, включително превенцията на тарифите, косвени данъци или регулаторни бариери, които биха могли да повлияят на търговията и съществуващите добри бизнес практики ".
Бизнесът иска да види Европейският съюз и Обединеното кралство да поддържат общи митнически практики и ясни процедури. "Ние молим Съвета и преговарящите да се вземат необходимите предпазни мерки за защита на съществуващите интегрирани вериги за доставки между Великобритания и останалата част от Европа" каза Жил Кинделбергер, президент на UNISTOCK.
Насоките на преговорите за излизане, както и за изготвяне на споразумението и договореностите за излизането на Великобритания от ЕС, са от първостепенно значение за членоовете на COCERAL и UNISTOCK.
За да се предостави по-задълбочен анализ на преговарящите от ЕС, както и да се подготви сектора на търговията за регулаторната среда след Brexit, COCERAL създаде работна група от експерти. Новосъздаденaта работната група ще оценява пазарните и регулаторните промени и ще се предоставя препоръки по процеса