Страници

Новини

Търсене

Публична консултация на ЕК относно реформата на ДДС-ставките

2017-03-06

Европейската комисия инициира публична консултация относно реформа на ДДС-ставките и кани всички заинтересовани страни да вземат участие в попълването й. За 2017г. Комисията е планирала да приеме общо четири предложения, свързани с данък добавена стойност.
Заедно с предложението за реформиране на ДДС-ставките, Комисията ще представи предложения за окончателен режим за ДДС, пакет за МСП и подобряване на административното сътрудничество. Инициативата за ставките е свързана особено много с тази за окончателния режим за ДДС, тъй като съществуващата обширна система на дерогации (изключения) на ДДС-ставките, до голяма степен ще изчезне, когато се приеме окончателният режим. Така, това предложение ще трябва да определи също и режима, който ще се прилага след изтичането на дерогациите към ДДС-ставките.
Тази отворена обществена консултация цели да събере мненията на заинтересовани страни за следните аспекти:
• Необходимостта от действие от страна на ЕС и, по-специално, необходимостта от по-голяма свобода на страните членки да определят ДДС ставките;
• Подходящият баланс между хармонизиране и автономност на страните членки при определяне на ДДС ставките;
• Проблемите и рисковете, свързани с различията в ДДС ставките на единния пазар;
• Желаната посока за реформа, както и гледните точки на заинтересованите страни по предложените варианти на политика и тяхното въздействие.
Тази покана е адресирана както към представители на бизнеса и организациите, които го представляват, така и към граждани и организации, представляващи потребителите
Целта на този вид консултации е анализ на мненията на заинтересованите страни по темата с цел формирането на политики, насочени към техните нужди.
Консултацията е достъпна тук. Моля, изпращайте попълнените бланки до отдел Европейски иновационен и информационен център към БТПП на адрес: een@bcci.bg.
Крайният срок за участие е 20.03.2017г./БТПП