Страници

Новини

Търсене

ЕС увеличи квотата за внос на украинско зърно

2017-03-02

Импортът на пшеница вече нараства на 960 хил. т (при 950 хил. т през 2016 г.), ечемик 270 хил. т (250 хил. т), царевица 450 хил. т (400 хил. т), съобщава Зерно Он-Лайн.
За сравнение количествата за внос на пшеница от САЩ са 572 хил. т, Канада 38, 853 т, други трети страни 594, 597 тона.
Към този момент квотата за пшеница вече е изпълнена на 59,4 %, като са внесени 570,296 тона. Ечемикът е запълнен на 2,2 %, като импортът е само на 6 тона, а царевицата е изпълнена на 100 % - ЕС е закупил всичките 450 хил. т./agrozona