Страници

Новини

Търсене

Понижиха прогнозата за царевицата

2016-10-05

Прогнозите на американското министерство на земеделието за тазгодишното световно производство на царевица са понижени с 2 млн. тона, но остават на рекордно ниво - 1, 027 млрд. тона.
Най-голямо намаление се очаква в Китай - с 2 млн. тона. Реколтата в САЩ и ЕС също е свалена със съответно 1,5 и 1 млн. тона, а тази на Бразилия е завишена с 2,5 млн. тона. Очакванията са средните добиви от царевица в САЩ да достигнат исторически нива от около 1,1 тона от дка.
Дори при това положение редица анализатори считат, че реколтата зад океана може да е подценена. Първата причина е вероятно по-голямата засята площ, която не е отразена в досегашните данни. Втората е историческата тенденция през 10 от последните 15 години оценките през септември да бъдат ревизирани нагоре с излизане на окончателните данни.
Прогнозата за глобалните запаси в края на 2016-2017 г. е понижена с 1,5 млн. тона, но също остава рекордна - очаква се да бъдат 219-220 млн. тона. Според повечето пазарни анализатори, включително Rabobank, царевицата тепърва ще търси своето дъно през идните седмици, особено що се отнася за САЩ. Цените за износ се понижават на всички основни пристанища в САЩ и Европа спрямо нивата в средата на август.
Европейската агенция за наблюдение на посевите МАРС намали очакванията си за добива от зърно в ЕС под петгодишни средни стойности. В сравнение с предишната прогноза спадът е 3,7% до 516 кг от дка. Средният добив за последните пет години беше 532кг от дка.
Влошените очаквания се дължат основно на намалените резултати при царевица в ЕС. Средно в Съюза се очакват 684 кг от дка, което е с 5,4% по-ниско в сравнение с предишната прогноза.
Горещите и сухи атмосферни условия в основни страни производителки - Франция, Румъния, Германия, Италия и България, се отразиха зле на царевичната реколта. /в. Стопанин