Страници

Новини

Търсене

ОИСР: Ерата на високите цени на агростоките завърши

2016-08-01

Ерата на високите цени на агростоките вероятно най-вероятно е завършила и това е свързано със забавянето в растежа на населението в световен мащаб. В същото време се очаква стоки като мляко на прах, етанол и соя да се представят добре в бъдеще. Това се казва в анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) към ООН. 
През последната година цените на земеделските стоки паднаха с 15.6% на годишна база, а спадът за последните три години е с 34%. Анализаторите наблюдаваха няколко фактора, като например силен ръст в предлагането, отслабване на търсенето, ниски цени на петрола и акумулиране на големи количества стоки. В същото време според анализаторите в идните 10 години цените ще останат под високите нива, на които ги наблюдавахме досега, според анализаторите. Очаква се също така населението на света да намалее с 1% годишно, а икономическото развитие в някои държави да се забави. БВП на Китай ще нараства с 6% на годишна база, което на годишна база е с 9% по-малко в сравнение с последното десетилетие.
В реално изражение, т.е. ако премахнем фактора на общата инфлация, очакванията отиват още по-надолу и цените на много земеделски стоки ще се понижат през следващото десетилетие. Това включва захарта, където се очаква нарастващото производство да отговори на нарастващото търсене в световен мащаб. При пшеницата комбинацията от сериозни световни запаси и търсене, което е в застой, ще поддържат цените под натиск.
За сметка на това цените на царевицата не се очаква да продължат да падат още през 2016 г., но в дългосрочен период може да бъдат повлияни от ефектите на инфлацията.
Цените на останалите зърнени култури ще бъдат подкрепени от високото търсене на фуражи в Китай, която е голям производител на царевица, но не и на ечемик и сорго.
С най-добро представяне
Най-добре се очаква да се представи обезмасленото мляко на прах, което според анализаторите ще поскъпне с 40%, следвано от 27% увеличение на пълномасленото мляко на прах, което ще продължи да се търси силно.
Търсенето на млечни продукти в развиващите се държави ще нарасне с 21% през следващите години, като ще има силно търсене на пресни млечни продукти. Основни пазари, на които се очаква растеж са Индия, Пакистан и Турция. В така наречените развити страни потреблението ще се увеличи дори повече, като се очаква това да се случи предимно в бившите социалистически републики.
Цените на етанола също ще се увеличават по-бързо, отколкото повечето останали земеделски суровини, като ще отразят бързото възстановяване на цените на суровия петрол.
Стойността на маслодайните култури също ще растат сравнително силно и това ще бъде предпоставено от необходимостта животновъдството да задоволи търсенето на месо в световен мащаб.
Площи срещу добиви
Голяма част от необходимото увеличение в производството на култури ще се осъществи чрез повишаване на добивите. Не се очаква значителна промяна в размера на площите заети с култури, нито в големината на стадата. Значително увеличение в обработваемите площи се очаква в Латинска Америка и Субсахарска Африка, а предизвикателствата там ще бъдат свързани със силното търсене и цените на агростоките.
Всички тези фактори ще направят сектора помалко атрактивен за инвестиции, ще намали общия растеж на производството на земеделска продукция средно с 1,6% годишно до 2025 г./Агрозона