Страници

Новини

Търсене

Коментари по новия закон за храните могат да се правят до 12 юни

2016-05-17

Предложения и възражения по новия закон за храните могат да се правят до 12 юни тази година. Проектът е публикуван в портала за обществено обсъждане на Министерски съвет на адрес strategy.bg. Вече има и няколко идеи за промяна в нормативния акт от различни организации.
От Сдружението за модерна търговия (СМТ) например възразяват срещу неравнопоставеното третиране на различни бизнесоператори и неоправдано, според тях, ограничаване на търговията със стоки между държавите-членки (забраната за допълнително етикетиране). В чл.19 на закона пише, че бизнесоператорите, които произвеждат, преработват и търгуват с храни са длъжни да предлагат на потребителите в страната храни, етикетирани в съответствие с изискванията на регламенти на ЕС.
Информацията за продукта, както и досега, задължително трябва да е на български език, но с новия закон се забранява етикетирането да става върху оригиналния етикет. От СМТ отбелязват, че в много случаи продуктите са малки и практически е невъзможно да се сложи етикет, който да не закрива част от стария или логото. Информацията на чужд език е безполезна за българските потребители и би могла да се закрие от еквивалентна информация на български език, смятат от организацията.
Сдружението на органите за оценка на съответствието в България, в което членуват лабораториите за изпитване, калибриране, органите за контрол от всички браншове на българската индустрия, не са съгласни с предложението взетите проби от бизнесоператорите от хранителния сектор за целите на самоконтрола да могат да се изследват в лаборатории, които не са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025.
Допускането изследванията да се правят в неакредитирани лаборатории създава възможност за неприемливи практики и последици, смятат от организацията. Според тях е закономерно да се предположи, че ще се създаде предпоставка за търговия с протоколи от изпитване от неакредитирани и дори несъществуващи лаборатории. От организацията са на мнение, че така се създават условия и за поява на сиви сектори в икономиката и нелоялна конкуренция на пазара.
"Една много опасна тенденция и предполагаем резултат от текста на чл. 108. ал. 2, с директен потенциал за заплаха за общественото здраве, е непрекъснатата поява на хранителни инциденти в цялата страна, и е рисковано да се позволи изпитването на патогенни микроорганизми като салмонела, стафилококи, листерия и е. коли в храни, да се извършва в неакредитирани лаборатории", смятат от сдружението.
Същата забележка към проекта имат и от Съюза на ветеринарните лекари в България.
От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България акцентират върху създаването на регламент за признаване на предлаганите към момента на пазара бутилирани натурални минерални и изворни води./Регал