Страници

Новини

Търсене

EК подготвя единна европейска система за ДДС

2016-04-11

Европейската комисия представи план за създаване на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, предаде БТА. В документа се посочват начини за обновяване на настоящата система за ДДС в Евросъюза, за да бъде тя опростена, по-добре защитена от измами и благоприятна за бизнеса. Настоящите правила за данъка спешно трябва да бъдат променени, за да могат по-добре да подкрепят единния пазар, да улесняват трансграничната търговия и да вървят в крак с днешната цифрова и мобилна икономика, се посочва в текста.
Несъответствието в приходите от ДДС, което представлява разликата между очакваните приходи и действително събраните суми от данъка в държавите от ЕС, беше почти 170 млрд. евро през 2013 година. Според изчисления само в резултат на трансгранични измами загубата в приходи от ДДС възлиза на около 50 млрд. евро годишно в ЕС. Настоящата система на данъка остава разпокъсана и създава значителна административна тежест, особено за малките, средните и онлайн предприятията.
В плана на ЕК се предлагат промени на основните принципи на бъдеща единна европейска система на ДДС, краткосрочни мерки за справяне с измамите, начини за осъвременяване на рамката за ставките на данъка и определяне на възможности за предоставяне на по-голяма гъвкавост при тяхното определяне на държавите от ЕС. Предлагат се също планове за опростяване на правилата за ДДС за електронната търговия.
Еврокомисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси отбеляза, че ДДС е основен източник на данъчни приходи за страните от ЕС. Събраните от ДДС приходи са със 170 милиарда евро по-малко от очакваното - това е огромно разхищение на средства, които могат да бъдат инвестирани в растеж и работни места. Време е да съберем тези средства, добави той.
Комисията отбелязва, че настоящата система на ДДС за трансграничната търговия, която влезе в сила през 1993 година, е замислена като преходна, затова допуска извършването на измами. Догодина ЕК възнамерява да предложи окончателни правила за единно европейско пространство по отношение на ДДС.
Съгласно новите правила трансграничните сделки ще се облагат със ставките на държавата по местоназначение, както досега, но начинът, по който се събират данъците, постепенно ще бъде променен, за да бъде системата по-добре защитена от измами. Ще бъде въведен общоевропейски интернет портал, за да се осигури проста система за събиране на ДДС за предприятията, както и по-устойчива система за събиране на приходи за държавите.
Според оценки в рамките на бъдещата система на ДДС трансграничните измами биха могли да намалеят с около 40 млрд. евро (или 80%) на година. По-късно тази година ЕК ще предложи допълнителни начини за обмен на информация за измамите с ДДС.
По силата на действащите правила държавите в ЕС трябва да се придържат към предварително определен списък със стоки и услуги при прилагането на нулева или намалена ставка на ДДС. Комисията възнамерява да осъвремени рамката за ставките и да позволи по-голяма гъвкавост на държавите в бъдеще. Първата възможна промяна е да се поддържа минимална стандартна данъчна ставка от 15 на сто и постоянно да се прави преоценка на списъка със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки. Втората възможност е да се премахне списъкът със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки. Това би наложило въвеждането на предпазни мерки, за да се предотвратят измамите и да се избегне нелоялната данъчна конкуренция в рамките на единния пазар.
Европейските предприятия са в неизгодно положение от гледна точка на конкуренцията, тъй като някои търговци извън ЕС могат да внасят в Общността стоки, освободени от ДДС. До края на годината Комисията ще представи законодателно предложение за осъвременяване и опростяване на ДДС за трансграничната електронна търговия.
ЕК уточнява, че системата на ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи в ЕС, като през 2014 г. са събрани почти един трилион евро, което съответства на седем процента от брутния вътрешен продукт на Общността. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е сред формите на облагане, благоприятстващи в най-голяма степен растежа.
Комисията ще поиска от Европейския парламент и от Съвета на ЕС да предоставят ясни политически насоки по представените днес възможности. ЕК ще представи предложения по всички въпроси през тази и следващата година./регал