Страници

Новини

Търсене

Експертите на МСЗ очакват свиване с 2% на световното потребление на царевица през 2015/16 г.

2016-02-12

По данни на Международния съвет по зърното (IGC) към 21 януари 2016 г., световното предлагане на царевица през 2015/16 пазарна година се прогнозира да възлезе на около 1 164 млн. тона. Това представлява намаление с около 2% спрямо нивото от предходната година, като очакваният спад на глобалното производство с около 5% е частично компенсиран от по-високите начални наличности. Анализаторите от Международния съвет по зърното предвиждат световното потребление на царевица през настоящия сезон да се свие с около 2%, до 968 млн. тона, което би довело до формиране на крайни наличности в размер на 196 млн. тона - с около 9 млн. тона по-малко в сравнение с предходната година.
Според прогнозни данни на Департамента по земеделие на САЩ от м. януари 2016 г., през 2015/16 пазарна година световното производство на царевица ще се свие с 4% спрямо рекорда от предходната година, до 967,9 млн. тона. Това се дължи на комбинацията от леко намаление на световните площи с царевица с около 1% и понижение на средния добив с близо 3%, поради влошените агроклиматични условия в някои от основните държави-производители. Сред големите производители в световен план, най-значително намаление на производството се прогнозира за Южна Африка (с 26%, до 8 млн. тона), Европейския съюз (с 24%, до 57,8 млн. тона) и Украйна (със 17%, до 23,5 млн. тона). 10 Същевременно, предварителните оценки сочат чувствително увеличение на продукцията от царевица в Русия (с 15%, до 13 млн. тона) и Канада (с 18%, до 13,6 млн. тона).
През 2015/16 пазарна година се предвижда производството в Китай да достигне до рекордните 224,6 млн. тона, с 4% над нивото от предходната година, поради увеличените площи и по-високия среден добив. През последните години се наблюдава чувствително увеличение на производството на царевица в Китай, благоприятствано от правителствените политики, насърчаващи производството на зърно, като различни субсидии, по-високи изкупни цени в сравнение с международните котировки и правителствено изкупуване на значителни по обем количества. Въвеждането на нови хибридни сортове допринася за разширение на площите в северната част на страната и заменянето на площите, заети преди това със соя, памук и по-малко печеливши фуражни култури с царевица.
Департаментът по земеделие на САЩ прогнозира през настоящата 2015/16 маркетингова година световната търговия с царевица да остане без съществена промяна спрямо предходната година, като възлезе на 128,3 хил. тона. Сред основните износители, значителен спад на експорта се очертава за ЕС (със 75%) и Украйна (с 21%), а по-чувствителен ръст - за Бразилия (с 60%), Русия (с 18%) и Канада (над два пъти и половина), като измененията са продиктувани основно от нивата на производство в съответните държави.
Потреблението на царевица в световен мащаб се прогнозира да се понижи с около 1% спрямо предходния пазарен сезон, до 966,2 млн. тона.
Очаква се тенденцията от последните години за увеличение на крайните наличности от царевица в световен мащаб да се запази и в края на маркетинговата 2015/16 година запасите да достигнат до 208,9 млн. тона, с 0,8% по-високи на годишна база. Специално в ЕС, обаче, се предвижда значително свиване на крайните наличности, вследствие на редуцираното производство в рамките на Съюза.
По прогнозни данни на Европейската комисия от края на м. януари 2016 г., производството на царевица от реколта `2015 в ЕС се оценява на 56,2 млн. тона, което е с близо 28% под нивото от предходната година.
При общото предлагане на царевица в ЕС през маркетинговата 2015/16 година се предвижда по-умерен спад - с около 12%, до 89,9 млн. тона, поради по-високите начални наличности и очакваното нарастване на вноса от трети страни.
Експертите от ЕК прогнозират през настоящия пазарен сезон потреблението в рамките на Съюза да намалее с около 4% на годишна база, до 76,6 млн. тона, което би довело до свиване на крайните наличности до около 13,3 млн. тона (при 22,6 млн. тона година по-рано)./agrozona