Страници

Новини

Търсене

Износът на български слънчоглед се свива, средната експортна цена намалява

2016-02-12

През периода 01.09.2015 г. - 31.01.2016 г. през пристанище Варна, от където традиционно се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури, са изнесени 88 хил. тона слънчоглед. Експортът изостава с около 25% спрямо същия период на предходната година, показват оперативни данни на отдел „Агростатистика" на Министерство на земеделието и храните.
Отчитайки по-ниските наличности и активното търсене за нуждите на преработвателните предприятия, общият износ на слънчоглед за цялата 2015/16 пазарна година се очаква да бъде под миналогодишния, като има потенциал да достигне около 850 - 900 хил. тона.
По данни на НСИ, през изминалата 2014/15 пазарна година са изнесени 911 хил. тона слънчоглед (вкл. близо 300 хил. тона обелен слънчоглед). Това е с около 13% по-малко спрямо предходната година, поради увеличената употреба в страната и сравнително ниските международни цени. Средната експортна цена на слънчоглед през маркетинговата година е 526 щ. д./тон, със 7% по-ниска на годишна база.
Малко над 768 хил. тона или 84% от количествата са реализирани в ЕС, като основни контрагенти на страната са Нидерландия (226,6 хил. тона), Португалия (105,9 хил. тона), Франция (96,8 хил. тона) и Испания (90,4 хил. тона). Износът за трети страни е в размер на 143 хил. тона, от които 82,9 хил. тона за Турция.
При очаквано малко по-слабо намаление на потреблението на слънчоглед спрямо това на предлагането, маркетинговата 2015/16 година се предвижда да приключи с чувствително по-ниски преходни запаси в сравнение с предходната година.
По информация на Българската агенция по безопасност на храните, показателят „маслено съдържание" при слънчогледа от реколта `2015 остава на високо ниво - 70,52% от анализираните партиди през годината са със стойности на маслеността над установената минимална такава (42%), при 88,45% през 2014 г. и 72,21% през 2013 г. Над 45% масленост се отчита при 22,76% от анализираните партиди./agrozona