Страници

Новини

Търсене

БТПП повишава квалификацията на служителите си по издаване на сертификати за произход

2015-11-30

Правилата за заверка на сертификати за произход на стоки бяха разгледани на опреснително обучение, което БТПП проведе със служителите си от дирекция „Търговски регистър и членство", извършващи дейността в София и в регионалните палати/камари. Акцент бе поставен върху задължението за стриктно спазване на изискванията, редът и условията за заверка на сертификатите, произтичащи от международните унифицирани правила, регламентирани в Ръководството на Международната търговска камара /ICC WCF Certificate of Origin Guidelines/, Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г., въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността и Приложенията към Регламента. Специално внимание бе отделено на документите, необходими за безспорно доказване на произхода на изнасяните стоки - български/европейски/друг произход.
С оглед Акредитацията на Българската търговско-промишлена палата и присъединяваето й като член на Световната акредитационна верига за сертификатите за произход към Международната търговска камара, Палатата получи специален Етикет, съдържащ логото на Международната търговска камара и акредитационния номер на Палатата, доказващ качеството й на единствената в България международно призната организация, оторизирана да заверява сертификати за произход на стоки.
Етикетът ще бъде отпечатен на формулярите за заверка на сертификати за произход на стоки, които влизат в действие от 01.01.2016 г. От този момент БТПП ще заверява сертификати за произход, изготвени самовърху бланките, съдържащи: Етикета за акредитацията и отпечатения уникален референтен № на съответния комплект, включващ 1 оригинал, 3 копия и заявление за издаването му. При заверката се поставя уникалния, пореден изходящ номер и дата на заверка на документа от Палатата.
За преференциалните сертификати - форма „А", се запазва настоящият действащ режим.
Бланките на сертификати ще се закупуват единствено от БТПП - ул. „Искър" № 9, София или от РТПП/К - http://www.bcci.bg/bulgarian/rtpp/index.html
Подробна информация за заверката и издаването на документи от БТПП ще намерите на http://www.bcci.bg/tradereg-fordoc-bg.html