Страници

Новини

Търсене

След две години се очаква световната зърнена реколта за пръв път да надхвърли 2 млн. тона

2015-11-03

Международният съвет по зърното публикува средносрочната си прогноза за световното производство и потребление на зърно, съобщи електронното издание Agro2b. След обилните реколти, събрани през предходните 2 селскостопански сезона, през 2015-2016 г. световното производство на зърно, включително на фуражните зърнени култури, ще намалее с 2,2% до 1,944 млрд. тона, преди да се върне към ръст и през сезон 2017-2018 г. да установи рекорд от 2,007 млрд. тона. Увеличението ще бъде постигнато главно за сметка на добивите и в по-малка степен заради разширяването на посевните площи и по-конкретно в държавите от Южна Америка и ОНД.
Световното потребление на зърно през следващите няколко години ще достигне нови рекорди, като увеличението ще бъде както за сметка на културите, използвани за храна от човека, така и на фуражните. През настоящия сезон то ще се свие с минималните 0,1% до 1,959 млрд. тона.
Световната търговия със зърно също ще се разширява в средносрочна перспектива с изключения на настоящия сезон, когато ще намалее д 1,4% до 291 млн. тона. Като основна причина за средносрочния растеж анализаторите на съвета посочват очакваното увеличаване на търсенето на царевица в държавите от Азия и Африка. Те предвиждат също делът на страните от Черноморския регион в световната търговия с пшеница да нараства.
По отношение на световните запаси от зърно средносрочните прогнози са за известно свиване, най-вече за сметка на царевицата./fermera.bg