Страници

Новини

Търсене

Генно-модифицирани организми: нещата, които трябва да знаете за одобряването им

2015-10-15

Използването на генно модифицирани организми (ГМО) остава спорен въпрос и затова ЕС има строги правила и сложни процедури за одобряване на тяхното отглеждане и продажба. От април 2015 г. страните в ЕС имат право да забранят отглеждането на ГМО на своя територия, но трябва ли могат да спрат и продажбата им? Комисията по околна среда на ЕП се обяви на 13 октомври срещу идеята, тъй като смята, че това ще създаде повече проблеми за вътрешния пазар. Следват основните факти в дискусията.
Какво представляват генно модифицираните организми?
Това са организми, чиито генетичен материал е променен по изкуствен път, за да им бъде дадено ново свойство. Например, измененията могат да направят определено растение по-устойчиво спрямо дадена болест или срещу засушаване или да подобрят добива.
Кои са основните засегнати култури?
Това са царевица, памук, соя, маслодайна рапица и захарно цвекло.
Позволени ли са генно модифицираните култури в Европа?
Отглеждането и продажбата на генно модифицирани организми в Европа може да се извършва само след предварително разрешение на ниво ЕС. Процесът включва изготвяне на експертна оценка за риска.
Само един сорт царевица - MON 810 - е получавал разрешение за отглеждане в ЕС. Това е станало през 1998 г. През 2013 г. MON 810 е била отглеждана главно в Испания и в по-малка степен в Португалия, Чехия, Румъния и Словакия. Към момента срокът на разрешението е изтекъл и този вид царевица чака за подновяване. Има искания за още 7 култури, но разрешения към момента не са дадени.
Що се отнася до вноса в ЕС, 58 вида ГМО имат разрешения за продажба като храна или фураж, а още 58 очакват решение.
Потребяват ли европейците ГМО? Как можем да знаем?
Повечето от културите, одобрени за продажба, са за фураж, но някои вносни храни могат да съдържат ГМО.
Системата за етикетиране на храните в ЕС задължава фирмите да посочват дали храните или фуражите, които те произвеждат, съдържат ГМО (ако присъствието им в съответния продукт е с дял от поне 0.9%).
Компаниите имат също така възможност да обявят на етикета върху храната или фуража дали се съдържат ГМО.
Кой одобрява генно модифицираните организми в ЕС?
Зависи дали става въпрос за отглеждане или продажба.
По отношение на отглеждането, разрешение се дава на европейско ниво, но страните-членки вземат окончателното решение. Директива на ЕС даде на страните-членки право от април 2015 г. да спират отглеждането на своя територия по всяко време, дори след предоставянето на разрешение на ниво ЕС. Страните могат да обосноват решението си с широк набор от причини, а не само със здравни и екологични рискове, както беше преди.
По отношение на продажбата, страните в ЕС трябва да спазват решението на европейско ниво. То се взема с мнозинство от страните-членки. Ако няма мнозинство сред страните-членки нито в подкрепа на одобрението, нито срещу него, решението се оставя в ръцете на Европейската комисия.
Какво предлага Европейската комисия?
Комисията предлага страните-членки да имат право да забраняват продажбата на ГМО на своя територия, дори и ако те са одобрени на ниво ЕС. Комисията по околна среда и безопасност на храните в ЕП обаче гласува против това предложение на 13 октомври.
Защо депутатите от парламентарната комисия са против предоставянето на повече правомощия на страните-членки относно решенията за продажбата на ГМО?
Те се опасяват, че такова едно предложение ще се окаже неработещо и ще доведе до ограничения на вътрешния пазар и въвеждане на гранични проверки между страни, които имат различни виждания относно допускането на генно модифицирани организми на своя територия.
Какво ще стане, ако бъде отхвърлено предложението на Комисията?
Всички депутати ще гласуват относно предложението по време на пленарната сесия в Страсбург в края на октомври. Ако те подкрепят позицията на комисията по околна среда и отхвърлят законодателното предложение, в сила остават настоящите правила за продажба на ГМО в ЕС, които изискват решения на европейско ниво. /Европейски парламент/бтпп