Страници

Новини

Търсене

България извади Гърция от списъка на държавите с пазарен риск

2015-10-01

Правителството извади Гърция от списъка на държавите с пазарен риск, който се приема на основание Закона за експортното застраховане. Това съобщиха от правителствения пресцентър по повод взетите решения на кабинета. Законът определя като пазарен всеки търговски или политически риск за срок от две години, при който длъжник по договора за износ е частноправен или публичноправен субект, който е юридическо или физическо лице от държава, определена като държава с пазарен риск.
Според експертите този риск не е предмет на застраховане от името и за сметка на държавата по реда на закона.
Списъкът на държавите с пазарен риск, прилаган в момента, включва членки от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и страните-членки на ОИСР.
Изменението е свързано с аналогични промени в списъка на страни с пазарен/продаваем риск към съобщение на Европейската комисия, влязло в сила от 1 юли 2015 г.
Решението е прието от Комисията въз основа на заключението, че капацитетът на частния сектор в ЕС е недостатъчен, за да обхване всички икономически оправдани рискове./fermera.bg