Страници

Новини

Търсене

GAFTA се присъедини към COCERAL

2015-09-28

Търговията на зърно говори с един единен глас в ЕС
COCERAL и GAFTA са щастливи да обявят, че след срещата на Борда на COCERAL на 24-ти септември, заявлението на GAFTA отново да се присъедини към COCERAL беше прието. Това решение, което ще бъде официално одобрено на годишното Общо събрание на COCERAL през май следващата година, е продиктувано от стратегическия преглед на работата на GAFTA.
Джейн Чисхолм Каунт, генерален директор на GAFTA коментира: "Радвам се, че GAFTA се присъедини отново към COCERAL. GAFTA ще съсредоточи своята работата по международни въпроси, включително партньорствата с Международната търговска Коалиция за зърно (IGTC) и Международната мрежа Agri-Food (IAFN). Като част от този нов фокус, офиса в Женева ще бъде закрит и ще бъде открит офис в Сингапур през следващата година, за да се засили подкрепата на GAFTA за членовете в региона на Югоизточна Азия. Ръководителят по политиките в GAFTA , Джун Арнолд, ще се фокусира върху международните проблеми, засягащи търговията със зърно и в подкрепа на работата на търговските комисии на GAFTA. Джун също бе определен за представител на механизмите в частния сектор (PSM) в консултативната група на Комитета по световната продоволствена сигурност, тази година, а заедно с мен като настоящ председател на IAFN, ще присъстваме на заседанията на ФАО в Рим през следващия месец. "
Г-жа Чисхолм Каунт продължи: "Като член на COCERAL, членовете на GAFTA ще имат отлично представяне и подкрепа по въпросите на политиката на ЕС, и ние с нетърпение очакваме да работим с COCERAL да говори с един единен и силен глас за търговския сектор в ЕС. GAFTA също ще подкрепя лобистката дейност на COCERAL в Брюксел, като предоставя мнението на своите неевропейски членове относно въздействието на политиката на ЕС по въпроси, които ги засягат. "
Генералният секретар на COCERAL, д-р Тереза Бабусцио, коментира: "Аз съм радостна от името на членовете на COCERAL, да приветствам GAFTA обратно в COCERAL, след години на диалог и усилия, насочени към взаимното разбирателство и съответните роли. Двете асоциации ще работят под обновен и освежен мандат, с функции, които са взаимно допълващи се и в полза на търговията на която те служат. Най-важното е, че секторът на търговията ще говори с единен глас към европейските институции ",
Контакти
Тереза Бабусцио
Генерален секретар
COCERAL
Tel. +32.2.502.08.08
Джейн Чисхолм Каунт
Генерален директор
Gafta
Tel. +44 02072692758
Бележки
COCERAL е Европейската асоциация на търговците на зърно, ориз, фуражи, маслодайни семена, зехтин и масла и агро-продукти. Тя защитава интересите на европейските търговци, вносители, износители и пристанищни складове на посочените стоки.Пълноправни членове на COCERAL са 26 национални асоциации от 18 страни и 1 европейска асоциация [Unistock]. Националните членове включват 2 500 компании по веригата на доставките на суровини за храни и фуражи, както и за технически и енергийни цели.
Gafta е търговска асоциация, включваща над 1510 члена от 89 страни, които търгуват със селскостопански суровини  и продукти. Членовете й са търговци, брокери, контролни организации, обгазители, анализатори и арбитри. Gafta изготвя и поддържа стандартни форми на договори, предоставя услуги по международен арбитраж и търговски политики и организира научни форуми и курсове за обучение по целия свят.