Страници

Новини

Търсене

Министерството на земеделието на САЩ понижи прогнозата за световното производство на маслодайни култури

2015-07-17

В доклада от месец юли МЗ на САЩ прогнгзира незначително снижение на световнотопроизводство на маслодайни култури до 531,8 млн. т за сезон 2015/16. Оценките за производството на соя са повишени, а за рапицата по производству сои были повышены, а за рапицата - понижени. Така юлската прогноза на МЗ на САЩ за производството на соя е 318,9 млн. тона, като количествата са повишени за сметка на САЩ и Боливия. Промени по отношение на соята се отбелязватвъв връзка с повишение на износа на соя от Украйна със 100 хил. тона до 2,1 млн. тона и повишение на вноса на соя в Русия с 270 хил. тона до 1,9 млн. тона (2014/2015 МГ) и и с 200 хил. тона до 1,8 млн. тона(2015/16 МГ).
Прогнозата за световното производство на рапица за сезон 2015/16 съставлява 67,2 млн. тона (71,7 млн. тона за сезон 2014/15). Оценката за реколтата в Китай и РФ е понижена.
Прогнозата за слънчогледа е 39,5 млн. т. , като оценката за Черноморския регион е без изменение, а за ЕС е понижена с 300 хил. тона./украгроконсулт