Страници

Новини

Търсене

Световен пазар на зърно : 11 март -18 март, 2011

2011-03-25

По съобщение на търговци, южнокорейската компания Major Feedmill Group е купила 70 000 тона царевица от неизвестен произход с доставка през юли.
По съобщение на търговци, Филипините са купили 45 000 тона продоволствена пшеница, предполага се от Австралия с доставка през май.
USDA CCC ще достави на Етиопия 27 260 тона пшеница HRW, през април.
По съобщение на европейски търговци, Тунис планира да купи (18 март) 50 000 тона продоволствена пшеница от неизвестен произход с доставка през юни.
По съобщение на Министерството на земеделието на поредния търг Япония е купила 32 381 тона пшеница от Канада с доставка през май.
По съобщение на търговци Тунис е купил 25 000 тона продоволствена пшеница от неизвестен произход за доставка през май/юни.
По съобщение на Министерството на земеделието, в рамките на търг за внос, проведен по системата за едновременно купуване-продаване (SBS), Япония е акупила 28 135 тона продоволствена пшеница и 163 435 тона продоволствен ечемик. Също така в рамките на търг за внос (23 март), проведен по системата SBS, планира да купи 30 000 тона продоволствена пшеница и 200 000 тона продоволствен ечемик.
По съобщение на американски търговци Южна Корея планира да купи (17 март) 165 000 тона царевица от неизвестен произход с доставка май/юни.
По съобщение на търговци южнокорейската асоциация Korea Feed Association (KFA) е купила 110 000 тона царевица с доставка през юни/юли.
По съобщение на търговци Тунис планира да купи (16 марта), най-малко 25 000 тона продоволствена пшеница, от неизвестен произход с доставка май/юни.
По съобщение на Министерството на земеделието на поредния търг Япония планира да купи (17 марта) 32 381 тона пшеница от Канада за достака през май.
Бангладеш планира да купи (27 март) 50 000 тона пшеница.
USDA CCC ще достави на Бангладеш 10 470 тона пшеница SW, през април.
USDA CCC ще достави на Етиопия 18 570 тона пшеница HRW. през април.
По съобщение на търговци южнокорейската компания KOCOPIA е купила 55 000 тона царевица от неизвестено произход с доставка през юни.
По съобщение на европейски търговци, Япония планира да купи (22 и 29 марта) 100 000 тона пшеница и 100 000 тона продоволствено ечемик с неизвестен произход с доставка май/юни.