Страници

Новини

Търсене

Скъпото зърно "позлати" агрокомпаниите

2011-03-07

Дружествата продължават да изнасят активно и планират нови покупки на земеделска земя през 2011 г
Поскъпването на храните и по-специално на борсово търгуваните зърнени култури буквално "позлати" агрокомпаниите. Консолидираните резултати на дружествата от бранша, търгувани на Българската фондова борса, показаха скок в приходите от продажби и печалбата на четирите компании. Средно за бранша увеличението на печалбата е над 50%, но при някои от компаниите то е двойно. Това направи агрокомпаниите едни от малкото у нас, които разполагат с финансови ресурси да развиват и преструктурират дейността си. Увеличилите се финансови възможности им позволиха да се превърнат от най-големите арендатори в най-активните купувачи на земеделска земя. "Ще увеличаваме портфейла от нови земи и през тази година, както правехме досега", каза за в. "Пари" председателят на съвета на директорите на "БГ Агро" АД Ненко Ненков. По думите му компанията продължава с наемането на нови земеделски терени, като паралелно с това продължава с програмата за купуване на собствени земи. Част от печалбата за 2010 г. ще отиде директно по сметките на акционерите в компанията. "Ще раздадем дивидент през тази година и дори планираме да го увеличим", каза Ненков. За миналата година "БГ Агро" увеличи продажбите си с 56% до 121 млн. лв. Въпреки това компанията е с най-ниско увеличение на печалбата - 3%, което е малко над 6 млн. лв.

Резултати

Почти половината от печалбата на борсово представения зърнен бранш продължава да се дължи на "Зърнени храни България". Компанията, създадена да консолидира зърнения бизнес на групата "Химимпорт", отчете над 9 млн. лв. положителен финансов резултат. В групата "Зърнени храни" от миналата година вече е и добричката компания "Фарин", която е единственият зърнен производител, отчел спад на приходите си от продажби. "Фарин" обаче впечатлява с 345% скок на финансовия резултат до 2,5 млн. лв печалба.

С най-добра ефективност се откроява "Агрия груп холдинг". При 10% ръст в приходите печалбата на компанията се е увеличила със 75% до над 4 млн. лв. Силната година накара "Агрия груп холдинг" да започне преструктуриране на бизнеса и да се съсредоточи в покупката на обработваеми земеделски площи и засилване на експортната ориентация на компанията. През последното тримесечие на миналата година беше финализирана сделката за продажбата на притежавания от "Агрия груп холдинг" АД мажоритарен пакет от 99,20% в капитала на "Хлебозавод Корн" ООД, в резултат на което то се изключва от компаниите, част от холдинговата група.

Стратегия
"Със средствата от продажбата се предвижда да бъде обезпечено реализирането на част от инвестиционната програма на холдинга в направление увеличаване на покупката на обработваеми земеделски площи и засилване на експортната ориентация на компанията, каквато е стратегията за развитие в дългосрочен план", се казва в междинния доклад на "Агрия груп холдинг". Според мениджмънта продажбата е продиктувана от увеличаващия се потенциал за развитие на дейността на компанията в направленията производство на зърнени култури, експорт на зърно и производство на възобновяеми енергийни източници, като ефектът от този потенциал би могъл да бъде засилен чрез приоритетно насочване на усилията на дружествата от холдинговата група в посочените направления. "Печалбата ще се реинвестира изцяло. Чрез положителния финансов резултат частично ще финансираме инвестиционната си програма, която е доста агресивна", обясни изпълнителният директор на "Агрия Груп холдинг" АД Емил Райков.

Подозренията в картел
Засиленият износ и малкото сделки със зърно у нас накараха политици и експерти да заподозрат съвместни действия на зърнопроизводителите в опит за контролирано повишение на цените в България и създаване на дефицит от пшеница. Отговорът на бранша беше очакван - "това са пълни глупости". Представители на компаниите от сектора обаче признават, че продължават агресивно да изнасят българско зърно. "През януари и февруари също има сделки и продължаваме усилено да работим", обясни Ненко Ненков. Така тенденцията за масиран износ, която започна веднага след прибирането на реколтата от 2010 г., продължава и докато на световните борси има интерес към зърното, едва ли ще спре. Което поставя много въпроси пред зърнения пазар у нас, ако 2011 г. не бъде с толкова високи добиви, колкото миналата.
Мирослав Иванов
Атанас Христов

Ще увеличим собствените обработваеми площи
Емил Райков, изпълнителен директор на "Агрия Груп холдинг" АД
Причината за повишаването на приходите на компанията през миналата година са най-вече ръстът на експорта и като цяло по-високите цени на зърнените култури в световен мащаб през 2010 г. Печалбата ще се реинвестира изцяло. Чрез положителния финансов резултат частично ще финансираме инвестиционната си програма, която е доста агресивна. Предполагам, че с печалбата за 2010 г. ще успеем да финансираме около 30% от планираните инвестиции. Бизнес линията оттук нататък ще е увеличаване на обработваемите площи, ръст на собствените земеделски земи, изграждане на зърнобази, с които ще подкрепим логистиката във връзка с експорта. По този начин ще се засилят възможностите за увеличаване на износа. Гледаме и в посока за развитие на направлението "Възобновяеми енергийни източници", което в момента правим чрез производството на енергийна рапица. В периода 2012-2015 г. планираме още веднъж да разгледаме подробно инвестиционния проект за изграждане на предприятие за производство на биоенергия.Развиването на експорта и производството на зърно допринесе за намаляване на относителния дял на хлебопроизводството като част от бизнеса на групата. Анализът на мениджмънта показа, че имаме по-голям потенциал за развитие, ако насочим усилията си към експорт и зърнопроизводство. При невъзможността да развиваме производството на хляб най-логичното решение е да се потърси начин да осребрим този бизнес и да инвестираме средствата в по-печеливши дейности.

Ще раздадем по-голям дивидент
Ненко Ненков, председател на съвета на директорите на "БГ Агро" АД
Продължаваме да изнасяме зърно. През януари и февруари също има сделки и продължаваме усилено да работим. През миналата година имаме сериозно увеличаване на експорта като обеми и оборот. Приходите се повишават най-вече благодарение на търговията от износ. Има продажби и на вътрешния пазар, но експортът е с по-голяма тежест. Започнахме собственото производство преди 10-15 години и постоянно го увеличаваме. Въпреки това вероятно ще раздадем дивиденти през тази година и те ще са не по-малко от миналата година. Дори планираме да увеличим дивидента, но решението трябва дасе обяви пред инвестиционната общност. Ще увеличаваме портфейла от нови земи и през тази година, както правехме досега. Продължаваме с наемането на нови земеделски терени, като паралелно с това продължаваме с програмата за купуване на собствени земи.

pari.bg