Страници

Новини

Търсене

Световен пазар на зърно : 18 - 25 февруари, 2011

2011-03-06

Египетската GASC е купила 235 000 тона пшеница, от които: 115 000 тона американска SRW и 120 000 тона от ЕС (Франция) с доставка през април.
По съобщение на търговци южнокорейските мелници са купили 30 000 тона американска пшеница с доставка през май.
По съобщение на търговци южнокорейската компания KOCOPIA е купила 55 000 тона царевица, произход неизвестен с доставка през май.
По съобщение на търговци Саудитска Арабия планира да купит (25 февруари) 275 000 тона пшеница с доставка през май/юни.
По съобщение на европейски търговци Тунис планира да купи (24 февруари) 75 000 тона пшеница, произход неизвестен, с доставка през април/май.
Египетската GASC планира да купит (23 февруари) пшеница, с доатавка през април.
По съобщение на Министерството на земеделието, в рамките на търг за внос по системата едновременна покупка-продажба (SBS), Япония не е купила 200 000 тона продоволствен ечемик 30 000 тона продоволствена пшеница поради отсъствие на предложения
По съобщение на търговци, Обединените Арабски Емирства планират да купят (23 февраля) 40 000 тона продоволствена пшеница от неизвестен произход с доставка през март.
По съобщениена Министерството на земеделието в рамките на търг за внос, проведен по системата одновременна покупка-продажба (SBS), Япония е купила 69 315 тона продоволствена пшеница и 26 ,976 тона ечемик с доставка в края на май. По сообщению трейдеров, Южная Корея закупила 70,000 тонн продовольственной пшеницы из Австралии, для отгрузок в марте/апреле.
Ирак планира да купи (5 март) 100 000 тона пшеница от неизвестен произход.
По съобщение на търговци, държавната компания на Мароко за внос на зърно планира да купи (2 март) 280 000 тона продоволствена пшеница.
По съобщение на европейски търговци, израелски частни предприемачи са купили 30 000 тона американска царевица и са застраховали около 3 000 тона ечемик.
По съобщение на търговци Китай е купил най-малко 125 000 тона пшеница от Австралия с доставка през февруари-април.