Страници

Новини

Търсене

Световен пазар на зърно: 11-18 февруари, 2011

2011-03-06

Египетската GASC е купила 180 000 тона пшеница, от които: 120 000 тона американска SRW, и 60 000 тона от ЕС (Франция),с доставка през април.
По съообщение на европейски търговци, Турският комитет по зерното е купил 300 000 тона продоволствена пшеница, от които: 150 000 тона от Казахстан с доставка през март и 150 000 тона от САЩ с доставка през март.
По съобщение на търговци, Южна Корея е купила 165 000 тона продоволствена пшеница от Канада с доставка май/април.
По съобщение на търговци Филипините са купили 200 000 тона продоволствена пшеница от Австралия с доставка през април-ю
По съобщение на търговци, Бангладеш е купил 150 000 тона пшеница от Бразилия с доставка през февруари/март.
По съобщение на търговци, Южна Корея е купила 48 000 тона царевица (не ГМО) от Европейския регион с доставка през май.
Египетската GASC планира да купи (16 февруари) пшеница с доставка през април.
Ирак е купил 350 000 тона пшеница, от които: 200 000 тона от САЩ и 150 000 тона от Австралия.
Египетската GASC е купила 170 000 тона пшеница, от които: 60 000 тона от Канада, 55 000 тона от Австралия и 55 000 тона американска SRW с доставка през април.
По съобщение на търговци южнокорейската компания Nonghyup Feed Inc. е купила 55 000 тона царевица с неизвестен произход с доставка през май и 55 000 тона продоволствена пшеница от Канада с доставка през май.
По съобщение на търговци Тунис е купил 100 000 тона продоволствена пшеница, от неизвестен происход с доставка през април.
Таиланд е купил 40 000 тона пшеница от Австралия с доставка през април