Страници

Новини

Търсене

Саудитска Арабия купи пшеница

2011-03-06

Държавната компания GSFMO купи 275 хил. тона твърда пшеница с доставка в периода от май до юни.
По думите на представител на GSFMO съгласно условията на търга, три партиди ще бъдат доставени между 10 май и 30 юни в порт Джеда на западното крайбрежие и още две партиди в периода от 15 май до 20 юни в порт Дамам на източното крайбрежие, като цените по сделката не се съобщават.
Обикновено Департаментът на зърнохранилищата и мелничните предприятия на Саудитска Арабии (GSFMO) купува пшеница със съдържание на протеин от 12,5 до 14%. По мнение на търговците, сега пшеница с високо съдържание на протеин става още по-голям дефицит на световния зърнен пазар.
От заявление на представителя на департамента е станало известно, че страната планира да увеличи държавните запаси от пшеница до обеми, достатъчни да задоволят вътрешното потребление в продължение на година, т.е. два пъти.
В настоящия момент в зърнохранилищата на Саудитска Арабия се съхраняват 1,4 млн тона пшеница. През 2011 година GSFMO има намерение да купи 2 млн. тона пшеница на световния пазар.