Страници

Новини

Търсене

Ход на есенната кампания в страната към 29 ноември

2010-12-04

По данни на Главна дирекция "Земеделие, гори и поземлени отношения" на МЗХ ожънатите площи слънчоглед възлизат на 6 626 дка или 99,82% от засетите при среден добив 220 кг/дка като производството достига 1 461 хил.тона. Това е с 11,45% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Ожънатите площи с царевица за зърно възлизат на 3 085 хил. дкa или 98,24% от засетите при среден добив 632 кг/дка, а прибраното зърно е 1 950 хил. тона, което е с 44.44% повече от миналата година.

Оперативните данни показват, че изоставането в сеитбата е преодоляно и засетите площи с пшеница възлизат на 9 900 хил. дка, което е с 1,14% по-малко в сравнение с миналата година. Традиционно, засяваните площи с пшеница в страната са около 10 000 хил. дка. Засетите площи с ечемик са 1 748 хил. дка, което е по-малко с 20,54% спрямо предходната година. Площите, засети с маслодайна рапица са с 16,98% повече като достигат2 164 хил. дка.